El servei d’urología de Creu Roja Hospitals realitza més de 100 casos d èxit de fimosi automatitzada.

Palma, 19 de març de 2024. La fimosi afecta un 10% de la població masculina, i aproximadament, la meitat s’ha de sotmetre a una intervenció quirúrgica, en el cas d’ adults, per indicació facultativa. La fimosi és una patologia consistent en l’estretor de l’obertura del prepuci, que impedeix descobrir el glande parcial o totalment, i comporta una dificultat per mantenir una correcta higiene del penis i, a més, sol causar dolor en mantenir relacions sexuals.

Les principals causes amb què es relaciona aquesta patologia són de caràcter congènit, és a dir, s’ hi neix. Però també es pot desenvolupar en joves i adults, amb una incidència significativa en pacients amb diabetis, ja que augmenta els problemes de circulació sanguínia i dany als nervis, la qual cosa pot suposar a un increment de les infeccions genitals, inflamació crònica i cicatrització lenta. Tot això pot contribuir al desenvolupament de fimosi o a l’empitjorament d’ una preexistent. S’afegeix a aquestes complicacions, que les persones amb diabetis tendeixen a tenir més risc d’infeccions per fongs, cosa que pot afectar la pell del penis i contribuir a la fimosi.

La intervenció quirúrgica, circumcisió, consisteix a extirpar la pell que cobreix el glande mitjançant l’ ús d’ un bisturí, per finalitzar amb la sutura al voltant del penis. La innovació en aquest camp ha arribat de la mà del que s’ anomena circumcisió automatitzada, realitzada amb un equip semblant a una petita pistola, que permet la realització del procediment sense que l’uròleg hagi de suturar.

El servei d’urologia de Creu Roja Hospitals va incorporar l’ús d’aquest dispositiu a principis d’any, comprovant que el temps d’intervenció es reduïa fins a poder realitzar-se entre 3 i 5 minuts i que, en no suturar, es minimitzen els riscos intra i postoperatoris i es facilita al pacient el maneig de la ferida quirúrgica a casa.

El Dr. Víctor Parejo, un dels integrants del servei d’urologia de Creu Roja Hospitals, comenta que “s’està utilitzant un dispositiu de grapadora automàtica per a circumcisió de segona generació amb línia de silicona, d’un sol ús i estèril”. Ens explica, també, que la incorporació de la línia de silicona respecte als dispositius de primera generació, és que evita que s’incrustin les grapes com podia passar en ocasions amb els anteriors.

Després de més de 100 casos duts a terme, resulta bon moment per fer balanç i el Dr. Parejo es mostra molt satisfet, indicant que no podria ser més positiu. “La rapidesa de la tècnica”, comenta el doctor, “permet realitzar en una jornada moltes més intervencions amb la mateixa o major qualitat i seguretat, una cosa que, en la faceta de l’hospital quant a servei públic, es tradueix en una gestió molt més ràpida de les llistes d’espera del Servei Públic de Salut”.

“Els avantatges són cridaners”, assegura el Dr. Xavier Bonet, un altre dels integrants del servei, “des d’un menor dolor en tot el procés fins a un acabat estètic molt millor. Sense oblidar que les grapes es cauen soles, un cop la ferida ja ha cicatritzat”.

Una part indispensable del procediment és el seguiment d’infermeria que es fa un cop ha estat intervingut el pacient. Entre els 7 i 10 dies després del seu pas per quiròfan, el pacient acudeix a la consulta d’infermeria per al primer control de la ferida. “En aquesta visita de seguiment valorem com va la ferida, el dolor que refereix el pacient, solucionem dubtes que li hagin pogut sorgir”, comenta Gustavo Berenguer, infermer responsable d’aquests pacients quirúrgics.

“També li expliquem les cures bàsiques, a més de la guia documental que se’ls ha lliurat prèviament. Encara que als pacients en ocasions els resulta estrany, s’han de realitzar rentats de la ferida amb aigua i sabó, aplicar una solució iodada o algun tipus d’hidrogel”. Pel que fa als pacients que acudeixen havent-se realitzat la circumcisió automatitzada Gustavo exposa que “hem observat que les grapes cauen per si soles a les 2 o 3 setmanes. A nivell estètic queden molt bé, sent la cicatriu gairebé inapreciable. Els pacients poden tornar a realitzar una vida relativament normal abans que els intervinguts amb la tècnica clàssica, ja que la inflamació i el dolor és menor i remeten de manera més ràpida”.

En moltes ocasions, els adults són recelosos a l’hora de sotmetre’s a una circumcisió a causa de la incomoditat i al temor que suposa una intervenció a la zona genital. Però les conseqüències de no tractar-se aquesta patologia poden suposar, a curt termini, dificultat per a la higiene i pudor, infeccions en el penis (balanitis) o infeccions urinàries i molèsties per a les relacions sexuals. I a llarg termini aquesta dificultat per a la higiene pot ocasionar, encara que es tracti d’una cosa molt poc freqüent, càncer de penis.

“Els pacients poden acudir”, aporta el Dr. Parejo, “o bé derivats del Servei Públic de Salut. Aquests no poden demanar cita directament al centre, han de ser tramesos mitjançant els procediments de gestió de llista d’ espera establerts entre ambdues entitats. O bé, pacients privats, que poden sol·licitar la seva cita posant-se en contacte de manera directa amb Creu Roja Hospitals”.